"Urbanus Van Anus" joke

Homo 1: "Kent U Urbanus Van Anus"?
Homo 2: "Neen alleen van aangezicht".

Not enough votes...

Be first to comment!
remember me
follow replies
Funny Joke? 0 vote(s). 0% are positive. 0 comment(s).